Fra ide til virkelighed

Min vuggegave


Jeg tror en af de mest værdifulde ting, jeg har fået i vuggegave er min evne til at lytte til den inspiration, der bliver hvisket mig i øret samt evnen og modet til at handle på den.

Med årene har min tillid til denne indre stemme vokset sig stærkere og stærkere, og den er blevet den røde tråd i de valg, som jeg har truffet.J eg tror ikke, at mit liv er bedre eller lykkeligere end så mange andres, men jeg er sikker på, at når jeg en dag skal herfra, så kan jeg tage af sted med en følelse af, at jeg har gjort det, som jeg var sat i denne verden for at gøre. Ikke at jeg kender den store masterplan for mit liv (Hvis en sådan findes), men jeg har gjort det, som jeg kunne mærke, jeg skulle, og ikke nødvendigvis det, som jeg troede, jeg skulle, da jeg som yngre.

Jeg har taget mig selv og min mavefornemmelse seriøst, og jeg har gennem livet i stadig højere grad frisat mig selv fra andres tanker, ideer og meninger om min gøren og laden og luget ud i de kritiske stemmer i mit eget indre. Dette arbejde var en forudsætning for, at jeg kunne leve det liv, som er sandt for mig.

A t lære stole på sin indre stemme, intuition eller mavefornemmelse kan godt være en udfordring, og for mig har det også været en lang rejse. Og som så mange andre, har jeg måtte føle, når jeg ikke har ville lytte. Med andre ord, så har jeg fået nogle gode øretæver af livet, når jeg ikke har fulgt den vej, som jeg godt inderst inde vidste, jeg skulle, og det har lært mig at have tillid til min intuition.

De sidste år har jeg været på en indre rejse og ydre rejse, som jeg i dag kan se, har været henholdvis min svendeprøve og mesterprøve i at følge og have tillid til min intuition.

Min måned på Camionen i juni 2010 blev en træning i at lytte helt ned i de små ting. Skal jeg gå den vej eller den anden? Skal jeg spise? Skal jeg synge (højt!)? Skal jeg stoppe lige her? Skal jeg gå en omvej? Hvorfor skal jeg nu igen møde den samme person osv? I hundredevis af små ting måtte jeg stoppe op og mærke efter, og hver gang blev en skjult årsag afsløret, som gav dyb indre mening. Så for mig blev Caminoen bl.a. en træningslejr og min svendeprøve i at lytte og handle på min intuition.